Ambassade en Consulaten van België in Rusland
Home Consulaire diensten Aanvraag eID

Aanvraag eID

BELANGRIJK:

 Alle door de EU-lidstaten afgegeven identiteitskaarten moeten volgens de Europese reglementering uiterlijk vanaf midden 2021 de vingerafdrukken van 2 (wijs)vingers bevatten.

 Vanaf maandag 21 juni 2021 zal u dus voor een elektronische identiteitskaart (e-ID) en/of ook uw kind voor de Kids-ID (als uw kind 6 jaar of ouder is) in persoon en op afspraak naar het Belgische Consulaat-generaal in Moskou of in Sint-Petersburg moeten komen.

Procedure

Voor informatie over de procedure klik hier.

 • Kosten: voor tarieven en betalingsmodaliteiten kan u contact opnemen met het consulaat van uw jurisdictie.
 • Verzending: indien u uw kaart niet persoonlijk kan/wenst af te halen, neem dan contact op met het consulaat van uw jurisdictie.
 • Levertermijn voor een eID: 4 tot 8 weken.

Geldigheidsduur van een eID

Sedert 01.03.2014 hebben Belgische eID de volgende gelidgheidsduur:

 • Voor minderjarigen (12-18 jaar): 6 jaar
 • Voor volwassenen tussen 18 en 75 jaar oud: 10 jaar
 • Voor volwassenen ouder dan 75: 30 jaar

Aarzel niet om het consulaat van uw jurisdictie te contacteren voor verdere informatie.

Uw identiteit is waardevol!

Bij verlies of diefstal van uw identiteitskaart, bel onmiddellijk het gratis nummer "DocStop" 00800 2123 2123 (24u/24) om het document te laten blokkeren tegen bedrieglijk gebruik; in geval van diefstal, leg een verklaring bij de politie af; vraag daarna een nieuwe kaart aan. 

 

Kids-ID

De Kids-ID is de Belgische identiteitskaart voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar, ingeschreven bij een consulaat in de Russische Federatie.

 • is niet verplicht.
 • wordt aanvaard als geldig identiteits- en reisdocument in alle landen van de Europese Unie en een aantal andere landen (http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/identiteitsdocumenten/eid/de-e-id-in-het-buitenland/).
 • moet altijd bij het kind blijven (= houder), dat er maar één kan bezitten. Bij bijvoorbeeld afwisselend verblijf bij één van beide ouders, moet de Kids-ID het kind volgen, zelfs als het tijdelijk bij de andere ouder verblijft dan diegene aan wie het identiteitsdocument werd afgegeven. Als een ouder dat zou weigeren, is er een probleem, want er mag geen tweede Kids-ID aangevraagd worden.
 • Voor tarieven en betalinsgmodaliteiten kan u contact opnemen met het consulaat van uw jurisdictie.

Geldigheidsduur

De Kids-ID is 3 jaar geldig en blijft geldig:

 • ook als het kind ouder is dan 12 jaar (bijv.: een kaart uitgereikt op 11-jarige leeftijd blijft geldig totdat het kind 14 jaar is);
 • ook in geval van verhuis naar het ambtsgebied van een andere consulaire beroepspost of bij terugkeer naar België.

De Kids-ID verliest haar geldigheid:

 • bij het verstrijken van de geldigheidsduur;
 • wanneer de foto niet meer gelijkend is; de ouder(s) of de wettelijke vertegenwoordiger dienen erover te waken dat de identiteitsfoto blijft overeenstemmen met het huidig uitzicht, wat impliceert dat ze desgevallend voor het verstrijken van de geldigheidsdatum een nieuwe Kids-ID zullen moeten aanvragen;
 • wanneer de kaart beschadigd is;
 • na verandering van de naam of voornaam;
 • na verlies of diefstal van de identiteitskaart;
 • na verlies van de Belgische nationaliteit;
 • na afvoering van ambtswege uit de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente; 
 • in geval van overlijden van het kind.

Dienst “Hallo Ouders”

Op de Kids-ID staat een telefoonnummer (+32 78 150350), dat 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar is.

Als het kind verloren loopt en zijn Kids-ID bijheeft, kan elke persoon die het vindt, gemakkelijk zijn ouders of vertrouwenspersonen contacteren dankzij een cascadesysteem van telefoonnummers, dat geactiveerd wordt door de ouders.

De ouders zijn niet verplicht om het cascadesysteem te activeren, maar als ze daarvoor kiezen, dan moeten ze het systeem zelf activeren.

Hoe het cascadesysteem activeren op een Kids-ID?

 1. De ouders kunnen de dienst “Hallo Ouders” contacteren via telefoon (+32 78 150350) of zich registreren via de website www.halloouders.be.
 2. Ze geven het rijksregisternummer van het kind in en de code "contact ouders", die vermeld staat op de puk(/pin)brief.
 3. Ze geven de telefoonnummers (maximaal 7 nummers) in die ze in de cascade willen opnemen. In noodgevallen worden de verschillende telefoonnummers opgebeld in de volgorde van de lijst. Als helemaal niemand opneemt, belt het systeem automatisch naar Child Focus.

Goed om te weten:

 • Het cascadesysteem beschermt het privékarakter van de opgegeven telefoonnummers. De persoon die het kind vindt, heeft dus geen toegang tot de nummer(s), maar komt via het cascadesysteem in contact met de ouders (of vertrouwenspersonen).
 • De telefoonlijst in het cascadesysteem blijft actief zolang geen nieuwe kaart aangevraagd werd voor het kind, maar de ouders kunnen de telefoonnummers op elk ogenblik wijzigen (nog altijd met de code “contact ouders”).