Ambassade en Consulaten van België in Rusland
Home Consulaire diensten Inschrijving

Inschrijving

De Belgische ambassade te Moskou en het Belgische consulaat-generaal te Sint-Petersburg bieden u de mogelijkheid u online in te schrijven in de consulaire bevolkingsregisters.
 
U heeft toegang tot deze website als u:
• Belg bent;
• niet (meer) ingeschreven bent in een Belgische gemeente, want u heeft uw vertrek naar het buitenland aan deze gemeente gemeld;
• beschikt over een geldige en geactiveerde Belgische eID;
• uw PIN-code kent en in het bezit bent van een kaartlezer.

Het nut van uw inschrijving

Sedert het in voege treden van de wet houdende het consulair wetboek op 15/06/2014, wordt administratieve bijstand enkel verleend aan de Belgen, ingeschreven in het consulair bevolkingsregister.

De inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters, bij een Belgisch beroepsconsulaat in het buitenland, laat u toe gebruik te maken van dezelfde diensten als deze aangeboden door de gemeenten in België, wat het beheer van uw administratief dossier betreft. Deze inschrijving laat het Belgische beroepsconsulaat toe om u efficiënter te helpen bij de uitreiking van een identiteitskaart of de afgifte van consulaire attesten (bijv. attest van woonplaats, attest van inschrijving, attest van nationaliteit, attest van gezinssamenstelling, enz.). U zult ook via het beroepsconsulaat kunnen deelnemen aan bepaalde in België gehouden verkiezingen (federale wetgevende verkiezingen, Europese verkiezingen indien u in een EU-lidstaat woont).

Indien uw dossier up-to-date is, zal het Belgische beroepsconsulaat u vlotter kunnen helpen, ook in gevallen waarbij u dringende noodbijstand nodig heeft (bijv. bij ongevallen, rampen, evacuaties, etc.). Meer informatie vindt u op deze pagina.

 

Waar moet u zich inschrijven?

U dient zich in te schrijven bij de Belgische beroepsvertegenwoordiging (Ambassade of Consulaat of Consulaat-Generaal) die verantwoordelijk is voor de plaats waar u gevestigd bent.

 

Welke documenten dient u voor te leggen?

Indien uw vorige verblijfplaats België was:

 • Het inschrijvingsformulier tot het consulaire bevolkingsregister, volledig en duidelijk ingevuld in blokletters, gedateerd en ondertekend. Eén formulier per gezinslid, ook voor minderjarige kinderen.
 • Personen 18 jaar of ouder: het inschrijvingsformulier voor de federale verkiezingen en eventueel het volmachtformulier.
 • Een formulier Model 8 als bewijs van uw uitschrijving uit de registers van uw gemeente in België (aan te vragen voor uw vertrek, indien u nog niet over dit document beschikt dient u dit bij de gemeente in België waar u laatst gedomicilieerd was/bent aan te vragen. U kan hiervoor deze template gebruiken).
 • Kopie van uw verblijfstitel in de Russische Federatie (Russisch visum en bewijs van uw registratie in Rusland, of, indien u ook de Russische nationaliteit bezit, kopie van uw Russische interne paspoort).
 • Bewijs van uw adres in de Russische Federatie: dit kan o.a. een factuur voor telefoon of nutsvoorzieningen op uw naam of die van uw partner zijn, of een kopie van een huurcontract, of een attest van uw werkgever.
 • Kopie van uw Belgische identiteitskaart.
 • Kopie van alle pagina’s uit uw paspoort die informatie bevatten met betrekking tot uw identiteit en met betrekking tot uw verblijf in Rusland.
 • Bewijs van uw burgerlijke stand.

Indien u voorheen bij een ander Belgisch Consulaat (-generaal) of een andere Ambassade was ingeschreven:

 • Het inschrijvingsformulier tot het consulaire bevolkingsregister, volledig en duidelijk ingevuld in blokletters, gedateerd en ondertekend. Eén formulier per gezinslid, ook voor minderjarige kinderen.
 • Personen 18 jaar of ouder: het inschrijvingsformulier voor de federale verkiezingen en eventueel het volmachtformulier.
 • Kopie van uw verblijfstitel in de Russische Federatie (Russisch visum en bewijs van uw registratie in Rusland, of, indien u ook de Russische nationaliteit bezit, kopie van uw Russische interne paspoort).
 • Bewijs van uw adres in de Russische Federatie: dit kan o.a. een factuur voor telefoon of nutsvoorzieningen op uw naam of die van uw partner zijn, of een kopie van een huurcontract, of een attest van uw werkgever.
 • Kopie van uw Belgische identiteitskaart.
 • Kopie van alle pagina’s uit uw paspoort die informatie bevatten met betrekking tot uw identiteit en met betrekking tot uw verblijf in Rusland.
 • Bewijs van uw burgerlijke stand.

Indien u nooit eerder was ingeschreven, noch in België, noch in een consulair bevolkingsregister (bv. voor een pasgeborene):

 • Letterlijk afschrift (+ desgevallend vertaling) van uw geboorteakte.
 • Het inschrijvingsformulier tot het consulaire bevolkingsregister, volledig en duidelijk ingevuld in blokletters, gedateerd en ondertekend. Eén formulier per gezinslid, ook voor minderjarige kinderen.
 • Personen 18 jaar of ouder: het inschrijvingsformulier voor de federale verkiezingen en eventueel het volmachtformulier.
 • Kopie van uw verblijfstitel in de Russische Federatie (Russisch visum en bewijs van uw registratie in Rusland, of, indien u ook de Russische nationaliteit bezit, kopie van uw Russische interne paspoort).
 • Bewijs van uw adres in de Russische Federatie: dit kan o.a. een factuur voor telefoon of nutsvoorzieningen op uw naam of die van uw partner of ouder zijn, of een kopie van een huurcontract, of een attest van uw werkgever.
 • Kopie van alle pagina’s uit uw paspoort die informatie bevatten met betrekking tot uw identiteit en met betrekking tot uw verblijf in Rusland.
 • Bewijs van uw burgerlijke stand.

Opmerking: het is steeds mogelijk dat de Belgische vertegenwoordiging u om bijkomende documenten vraagt om uw identiteit en/of nationaliteit te kunnen verifiëren of vaststellen.